Kodeks Etyczny

We wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupporeco obowiązuje zakładowy kodeks etyczny przewidujący poszanowanie dla wartości ludzkich oraz zasad w zakresie odpowiedzialności.

Jeśli nie widzisz poprawnie podglądu pdf, kliknij tutaj.