Kodeks Etyczny

We wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupporeco obowiązuje zakładowy kodeks etyczny przewidujący poszanowanie dla wartości ludzkich oraz zasad w zakresie odpowiedzialności.

 

Information
This site or the third tools used by it take advantage of cookies necessary to its functioning and useful to the goals indicated in the cookie policy.
If you want to know more, please take a look in the cookie section.