Prace Badawczo – Rozwojowe

Spółki wchodzące w skład Grupporeco od zawsze wspierają swoich klientów w procesie rozwoju, projektowania i realizacji produktów. Podejście problem-solving, stosowane już od pierwszego etapu prac rozwojowych nad produktem agd jako całością (a nie wyłącznie nad poszczególnymi jego komponentami), pozwoliło grupie kapitałowej zdobyć ogromne doświadczenie, dzięki czemu stała się ona zarówno partnerem technologicznym, jak i dostawcą dla czołowych firm w sektorze refrigeration oraz dishwashing.

Asortyment produktów Grupporeco obejmuje różne rodzaje komponentów wykonanych z drutu metalowego i/lub metalowych rurek, które wykorzystywane są głównie w sprzętach agd: kratki do chłodziarek, kosze do zmywarek do naczyń i zamrażarek, parowniki do chłodziarek i zamrażarek.

Produkty specjalne realizowane są indywidualnie w zależności od zapotrzebowania i wymogów klientów, którym proponowane są zoptymalizowane rozwiązania uwzględniające także wielkość produkcji, koszty osprzętu, jak również pożądaną elastyczność.