NASTAWIENIE NA JAKOŚĆ

Wdrożenie systemu zarządzania jakością to dla Grupporeco strategiczna inwestycja, która umożliwia:

  • pracę w warunkach i na urządzeniach produkcyjnych zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników
  • spełnienie oczekiwań odbiorców (zewnętrznych i wewnętrznych), począwszy od zrozumienia warunków operacyjnych, a także wzrost poziomu ich zadowolenia
  • utrzymywanie aktywnego systemu oceny ryzyka w celu podejmowania skutecznych działań zapobiegawczych i ograniczających jego występowanie
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów, które mają zastosowanie i dotyczą świadczonych usług i wytwarzanych produktów
  • spełnianie wymogów i oczekiwań klientów na każdym etapie procesu produkcyjnego, zapewniając w ciągły i stały sposób zgodność i bezpieczeństwo produktów oraz wysoki standard świadczonych usług, a także odtwarzalność/powtarzalność procesów
  • wzrost know how, zapewniając w ten sposób ciągły rozwój/innowacyjność technologiczną zasobów produkcyjnych oraz optymalizację procesów zakładowych
  • zapewnienie poszanowania wartości etycznych określonych w konwencjach krajowych i międzynarodowych oraz w wewnętrznym kodeksie etycznym grupy kapitałowej
  • wspieranie rozwoju zawodowego współpracowników i podwyższanie poziomu ich kompetencji poprzez zapewnienie niezbędnego szkolenia i odpowiednich kwalifikacji
  • promowanie wewnątrz firmy kultury jakości na wszystkich poziomach, rozumianej jako wynik indywidualnego zaangażowania.
Polityka Jakości Download 

Grupporeco ISO 9001:2015 Download 
Arotubi PL ISO 9001:2015 Download 
Remsa ISO 9001:2015 Download 
Reco Polska ISO 9001:2015 Download 

Information
This site or the third tools used by it take advantage of cookies necessary to its functioning and useful to the goals indicated in the cookie policy.
If you want to know more, please take a look in the cookie section.