NASTAWIENIE NA JAKOŚĆ

Wdrożenie systemu zarządzania jakością to dla Grupporeco strategiczna inwestycja, która umożliwia:

  • pracę w warunkach i na urządzeniach produkcyjnych zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników
  • spełnienie oczekiwań odbiorców (zewnętrznych i wewnętrznych), począwszy od zrozumienia warunków operacyjnych, a także wzrost poziomu ich zadowolenia
  • utrzymywanie aktywnego systemu oceny ryzyka w celu podejmowania skutecznych działań zapobiegawczych i ograniczających jego występowanie
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów, które mają zastosowanie i dotyczą świadczonych usług i wytwarzanych produktów
  • spełnianie wymogów i oczekiwań klientów na każdym etapie procesu produkcyjnego, zapewniając w ciągły i stały sposób zgodność i bezpieczeństwo produktów oraz wysoki standard świadczonych usług, a także odtwarzalność/powtarzalność procesów
  • wzrost know how, zapewniając w ten sposób ciągły rozwój/innowacyjność technologiczną zasobów produkcyjnych oraz optymalizację procesów zakładowych
  • zapewnienie poszanowania wartości etycznych określonych w konwencjach krajowych i międzynarodowych oraz w wewnętrznym kodeksie etycznym grupy kapitałowej
  • wspieranie rozwoju zawodowego współpracowników i podwyższanie poziomu ich kompetencji poprzez zapewnienie niezbędnego szkolenia i odpowiednich kwalifikacji
  • promowanie wewnątrz firmy kultury jakości na wszystkich poziomach, rozumianej jako wynik indywidualnego zaangażowania.
Polityka Jakości Download 

Grupporeco ISO 9001:2015 Download 
Arotubi PL ISO 9001:2015 Download 
Remsa ISO 9001:2015 Download 
Reco Polska ISO 9001:2015 Download