TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO

Jeśli z jednej strony know-how w zakresie mechaniki jest niezbędny dla zapewnienia jakości i optymalizacji kosztów, w tym inwestycyjnych, to z drugiej strony wykończenie jest niewątpliwie elementem strategicznym wymagającym zachowania trwałości i stabilności w czasie, ponieważ produkt, ze względu na jego sposób użytkowania, narażony jest na działanie czynników żrących, stres termiczny, ścieranie czy agresywność korozyjną.

UZUPEŁNIENIE I PERSONALIZACJA

W celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości obróbek powierzchniowych Grupporeco od wielu już lat realizuje całość cyklu produkcyjnego we własnych zakładach i nawiązała w tym czasie wiele kontaktów z innymi podmiotami, które przyczyniły się do znaczącego udoskonalenia dostępnych technologii.

Procesy produkcyjne Arotubi obejmują wytłaczanie bezpośrednie/pośrednie (patenty Arotubi) i na sworzniu dziurkującym oraz ciągnienie różnego rodzaju wyrobów specjalnych o różnych średnicach, grubościach i stopach aluminium do szerokiego zakresu zastosowań, od sektora agd, poprzez branżę klimatyzacyjną, aż po przemysł automotive. We wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupporeco obowiązuje zakładowy kodeks etyczny przewidujący poszanowanie dla wartości ludzkich oraz zasad w zakresie odpowiedzialności.

Information
This site or the third tools used by it take advantage of cookies necessary to its functioning and useful to the goals indicated in the cookie policy.
If you want to know more, please take a look in the cookie section.