TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO

Jeśli z jednej strony know-how w zakresie mechaniki jest niezbędny dla zapewnienia jakości i optymalizacji kosztów, w tym inwestycyjnych, to z drugiej strony wykończenie jest niewątpliwie elementem strategicznym wymagającym zachowania trwałości i stabilności w czasie, ponieważ produkt, ze względu na jego sposób użytkowania, narażony jest na działanie czynników żrących, stres termiczny, ścieranie czy agresywność korozyjną.

UZUPEŁNIENIE I PERSONALIZACJA

W celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości obróbek powierzchniowych Grupporeco od wielu już lat realizuje całość cyklu produkcyjnego we własnych zakładach i nawiązała w tym czasie wiele kontaktów z innymi podmiotami, które przyczyniły się do znaczącego udoskonalenia dostępnych technologii.

Procesy produkcyjne Arotubi obejmują wytłaczanie bezpośrednie/pośrednie (patenty Arotubi) i na sworzniu dziurkującym oraz ciągnienie różnego rodzaju wyrobów specjalnych o różnych średnicach, grubościach i stopach aluminium do szerokiego zakresu zastosowań, od sektora agd, poprzez branżę klimatyzacyjną, aż po przemysł automotive. We wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupporeco obowiązuje zakładowy kodeks etyczny przewidujący poszanowanie dla wartości ludzkich oraz zasad w zakresie odpowiedzialności.