Spółki

AROTUBI WŁOCHY

Spółka powstała w roku 2014 w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Arotubi Trafilerie istniejącej już od roku 1947 i specjalizującej się w wytłaczaniu i ciągnieniu precyzyjnych rur aluminiowych o małych średnicach. Dzięki posiadanym patentom na wyciskanie przeciwbieżne firma jest pierwszą firmą produkującą aluminium ciągłe w zwojach. Posiada także bardzo bogate know-how w zakresie projektowania osprzętu i procesów wytłaczania i ciągnienia pozwalających wytwarzać rury odznaczające się wysoką jakością; jest również właścicielem szeregu innowacyjnych i opatentowanych rozwiązań, w tym do produkcji aluminiowej rurki kapilarnej.

PRODUKCJA: ALUMINIOWE RURKI

AROTUBI POLSKA

Spółka powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie potentatów branży agd na wsparcie we wdrażaniu produkcji podwykonawczej strategicznych komponentów w nowych krajach o niskich koszach produkcji i wysokim współczynniku wzrostu konsumpcji, poprzez odpowiednio logistycznie zorganizowany łańcuch dostaw.

PRODUKCJA: ALUMINIOWE RURKI

REMSA

Spółka powstała na początku lat 60-tych, w miejscowości Lecco, jako producent wyrobów z drutu metalowego. Po zaledwie kilku latach firma zorientowała swoją działalność na branżę agd i wyspecjalizowała się w produkcji akcesoriów z metalowego drutu przeznaczonych początkowo do chłodziarek, a następnie również do zmywarek do naczyń, koncentrując się przy tym na procesach obróbki końcowej. W ostatnim czasie Remsa stała się technologicznym centrum referencyjnym w zakresie rozwoju produktów i procesów, utrzymując jednak część procesów produkcyjnych realizowanych na rzecz najbliższych geograficznie klientów.

PRODUKCJA: METALOWE DRUTY

RECO POLSKA

Spółka łączy w sobie działalność spółki Remsa, produkuje bowiem zarówno akcesoria z metalowego drutu do chłodziarek i zmywarek do naczyń, jak i obiegi do chłodziarek. Celem technologicznym jest zrównanie standardów panujących w nowym zakładzie produkcyjnym, już od początku jego działalności, ze standardami dwóch starszych zakładów, co okazuje się być bardzo trafną decyzją, która pozwala w konkurencyjny i wiarygodny sposób stawić czoło dynamicznemu rozwojowi nowych rynków.

PRODUKCJA: METALOWE DRUTY I CHŁODZENIE