Spółki

AROTUBI WŁOCHY

Spółka powstała w roku 2014 w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Arotubi Trafilerie istniejącej już od roku 1947 i specjalizującej się w wytłaczaniu i ciągnieniu precyzyjnych rur aluminiowych o małych średnicach. Dzięki posiadanym patentom na wyciskanie przeciwbieżne firma jest pierwszą firmą produkującą aluminium ciągłe w zwojach. Posiada także bardzo bogate know-how w zakresie projektowania osprzętu i procesów wytłaczania i ciągnienia pozwalających wytwarzać rury odznaczające się wysoką jakością; jest również właścicielem szeregu innowacyjnych i opatentowanych rozwiązań, w tym do produkcji aluminiowej rurki kapilarnej.

PRODUKCJA: ALUMINIOWE RURKI

AROTUBI POLSKA

Spółka powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie potentatów branży agd na wsparcie we wdrażaniu produkcji podwykonawczej strategicznych komponentów w nowych krajach o niskich koszach produkcji i wysokim współczynniku wzrostu konsumpcji, poprzez odpowiednio logistycznie zorganizowany łańcuch dostaw.

PRODUKCJA: ALUMINIOWE RURKI

REMSA

Spółka powstała na początku lat 60-tych, w miejscowości Lecco, jako producent wyrobów z drutu metalowego. Po zaledwie kilku latach firma zorientowała swoją działalność na branżę agd i wyspecjalizowała się w produkcji akcesoriów z metalowego drutu przeznaczonych początkowo do chłodziarek, a następnie również do zmywarek do naczyń, koncentrując się przy tym na procesach obróbki końcowej. W ostatnim czasie Remsa stała się technologicznym centrum referencyjnym w zakresie rozwoju produktów i procesów, utrzymując jednak część procesów produkcyjnych realizowanych na rzecz najbliższych geograficznie klientów.

PRODUKCJA: METALOWE DRUTY

RECO POLSKA

Spółka łączy w sobie działalność spółki Remsa, produkuje bowiem zarówno akcesoria z metalowego drutu do chłodziarek i zmywarek do naczyń, jak i obiegi do chłodziarek. Celem technologicznym jest zrównanie standardów panujących w nowym zakładzie produkcyjnym, już od początku jego działalności, ze standardami dwóch starszych zakładów, co okazuje się być bardzo trafną decyzją, która pozwala w konkurencyjny i wiarygodny sposób stawić czoło dynamicznemu rozwojowi nowych rynków.

PRODUKCJA: METALOWE DRUTY I CHŁODZENIE

Information
This site or the third tools used by it take advantage of cookies necessary to its functioning and useful to the goals indicated in the cookie policy.
If you want to know more, please take a look in the cookie section.