PARTNER TECHNOLOGICZNY I STRATEGICZNY

Grupporeco jest partnerem największych europejskich producentów z branży refrigeration, dishwashing i automotive, którym oferuje swoje ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie i specjalizację w opracowywaniu produktów i procesów,
a także ogromną wiedzę na temat rynków zbytu.

PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

MULTYDYSCYPLINARNE KNOW HOW
Grupporeco od zawsze wspiera swoich klientów w opracowywaniu, projektowaniu i realizacji produktów. Podejście problem-solving, stosowane już od pierwszego etapu prac rozwojowych nad produktem agd jako całością, pozwoliła firmie zdobyć ogromne doświadczenie, dzięki czemu stała ona się zarówno partnerem technologicznym, jak i dostawcą dla wiodących firm w sektorze refrigeration oraz dishwashing.

processo produttivo

TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA

PROCESU PRODUKCYJNEGO
W celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości obróbek powierzchniowych Grupporeco od wielu już lat realizuje całość cyklu produkcyjnego we własnych zakładach i nawiązała w tym czasie wiele kontaktów z innymi podmiotami, które przyczyniły się do znaczącego udoskonalenia dostępnych technologii.

Energia wytwarzana na potrzeby biur100%
CO2 zaoszczędzonego przez biura100%
Recykling Aluminium100%
Recykling opakowań90%

JAKOŚĆ

Od 1996 spółki wchodzące w skład Grupporeco posiadają certyfikat ISO 9000 przewidujący jednakowy standard dla wszystkich zakładów produkcyjnych we Włoszech i w Polsce: poziom jakości dotyczy całego przekroju asortymentu produktów. Rozwiązania spersonalizowane – które są zawsze różne - wychodzą naprzeciw wszelkim oczekiwaniom klientów w zakresie materiałów, kolorów, wyposażenia i elastyczności zastosowania.

SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ