PARTNER TECHNOLOGICZNY I STRATEGICZNY

Grupporeco jest partnerem największych europejskich producentów z branży refrigeration, dishwashing i automotive, którym oferuje swoje ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie i specjalizację w opracowywaniu produktów i procesów,
a także ogromną wiedzę na temat rynków zbytu.

PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

MULTYDYSCYPLINARNE KNOW HOW
Grupporeco od zawsze wspiera swoich klientów w opracowywaniu, projektowaniu i realizacji produktów. Podejście problem-solving, stosowane już od pierwszego etapu prac rozwojowych nad produktem agd jako całością, pozwoliła firmie zdobyć ogromne doświadczenie, dzięki czemu stała ona się zarówno partnerem technologicznym, jak i dostawcą dla wiodących firm w sektorze refrigeration oraz dishwashing.

processo produttivo

TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA

PROCESU PRODUKCYJNEGO
W celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości obróbek powierzchniowych Grupporeco od wielu już lat realizuje całość cyklu produkcyjnego we własnych zakładach i nawiązała w tym czasie wiele kontaktów z innymi podmiotami, które przyczyniły się do znaczącego udoskonalenia dostępnych technologii.

Energia wytwarzana na potrzeby biur100%
CO2 zaoszczędzonego przez biura100%
Recykling Aluminium100%
Recykling opakowań90%

JAKOŚĆ

Od 1996 spółki wchodzące w skład Grupporeco posiadają certyfikat ISO 9000 przewidujący jednakowy standard dla wszystkich zakładów produkcyjnych we Włoszech i w Polsce: poziom jakości dotyczy całego przekroju asortymentu produktów. Rozwiązania spersonalizowane – które są zawsze różne - wychodzą naprzeciw wszelkim oczekiwaniom klientów w zakresie materiałów, kolorów, wyposażenia i elastyczności zastosowania.

SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Information
This site or the third tools used by it take advantage of cookies necessary to its functioning and useful to the goals indicated in the cookie policy.
If you want to know more, please take a look in the cookie section.